ČSN EN 15695-2 (470414)

Agricultural tractors and self-propelled sprayers - Protection of the operator (driver) against hazardous substances - Part 2: Filters, requirements and test procedures

Translate name

STANDARD published on 1.3.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.20 USD excl. VAT
7.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 15695-2
Classification mark: 470414
Catalog number: 504610
Publication date standards: 1.3.2018
SKU: NS-808794
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Agricultural tractors and trailed vehicles

Annotation of standard text ČSN EN 15695-2 (470414):

Tato evropská norma platí pro filtry jako části kabin kategorií 2, 3 a 4 zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných postřikovačů podle specifikace v EN 15695-1 za účelem omezení vystavení obsluhy (řidiče) nebezpečným látkám při zemědělských a lesnických pracích. Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební postupy a informace, které mají být poskytnuty výrobcem filtru. Tento dokument nepokrývá: - vystavení spojené s plynnými prostředky; - kategorie kabin a technickou úroveň, která má být použita pro jakoukoliv jednotlivou aplikaci; - aktuální technické vybavení kabiny v polních aplikacích; - životnost filtrů nebo filtračních systémů. Tento dokument neplatí pro filtry, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu jako EN

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand