ČSN EN 15857 (015098)

Non-destructive testing - Acoustic emission - Testing of fibre-reinforced polymers - Specific methodology and general evaluation criteriaSTANDARD published on 1.9.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.20 USD excl. VAT
18.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 15857
Classification mark: 015098
Catalog number: 86593
Publication date standards: 1.9.2010
SKU: NS-147390
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 15857 (015098):

Tato evropská norma popisuje obecné zásady zkoušení AE materiálů, dílů a konstrukcí vyrobených z FRP se zaměřením na: - charakteristiku materiálu; - zkoušení odolnosti/řízení kvality výroby; - přezkušování/provozní prohlídky; - monitorování stavu. Když je zkoušení AE použito k posouzení integrity FRP materiálů, dílů a konstrukcí nebo k identifikaci oblastí vysoké akumulace poškození nebo růstu poškození pod zatížením, tato norma dále popisuje specifickou metodiku (např. vhodné přístrojové vybavení, typické uspořádání snímačů, postupy lokalizace atd.)

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand