strlen:20


ČSN EN 15857 (015098)

Non-destructive testing - Acoustic emission - Testing of fibre-reinforced polymers - Specific methodology and general evaluation criteriaSTANDARD published on 1.9.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price16.60 USD excl. VAT
16.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 15857
Classification mark: 015098
Catalog number: 86593
Publication date standards: 1.9.2010
SKU: NS-147390
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 15857 (015098):

Tato evropská norma popisuje obecné zásady zkoušení AE materiálů, dílů a konstrukcí vyrobených z FRP se zaměřením na: - charakteristiku materiálu; - zkoušení odolnosti/řízení kvality výroby; - přezkušování/provozní prohlídky; - monitorování stavu. Když je zkoušení AE použito k posouzení integrity FRP materiálů, dílů a konstrukcí nebo k identifikaci oblastí vysoké akumulace poškození nebo růstu poškození pod zatížením, tato norma dále popisuje specifickou metodiku (např. vhodné přístrojové vybavení, typické uspořádání snímačů, postupy lokalizace atd.)

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.