ČSN EN 1593 (015060)

Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniquesSTANDARD published on 1.5.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.70 USD excl. VAT
7.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 1593
Classification mark: 015060
Catalog number: 60121
Publication date standards: 1.5.2001
SKU: NS-147471
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 1593 (015060):

Tato evropská norma popisuje metody pro zjištění netěsností bublinkovou metodou. Citlivost této metody závisí na použité metodě a materiálech. Norma specifikuje dvě metody a to metodu ponořováním a metodu nanesením kapaliny. Poloha úniku musí být pozorována vizuálně, přímou nebo nepřímou prohlídkou. Jako zkušební plyn u této metody bývá obvykle vzduch, ale norma umožňuje použít i inertní plyny.Norma popisuje postup pro provedení zkoušek oběma metodami, stabilizační dobu, teplotní závislosti při zkoušce a podmínky pro provedení vizuální prohlídky. Zkoušení těsnosti podle této normy vyžaduje kvalifikované pracovníky a předepisuje minimální požadavky na vypracování protokolu o zkoušce včetně povinného obsahu protokolu.

These changes apply to this standard:

ČSN EN 1593:2001/A1 (015060) Change

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda.

Change published on 1.7.2004

Selected format:
Czech -
Print design (2.50 USD)


Show all technical information.
2.50 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand