ČSN EN 16157-2 (018295)

Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 2: Location referencing

Translate name

STANDARD published on 1.6.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price58.90 USD excl. VAT
58.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 16157-2
Classification mark: 018295
Catalog number: 507714
Publication date standards: 1.6.2019
SKU: NS-950434
The number of pages: 232
Approximate weight : 727 g (1.60 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN EN 16157-2 (018295):

Tato druhá část evropské normy řeší popisování poloh ve formátu DATEX II a je potřebná pro veškeré DATEX II aplikace. Norma stanoví prvky komponent, které podporují výměnu a sdílené užití dat a informací v oblasti dopravy. Obsahuje model tříd pro účel popisování poloh a tento model reprezentuje ontologii pro daný účel včetně tabulek s pojmy a jejich definicemi. Užití DATEX II je vyžadováno řadou delegovaných aktů evropské komise a jeho použití je stále širší. Norma je použitelná pro: - dopravní informace týkající se silniční sítě (městské i mimoměstské), - informace veřejné dopravy s přímou vazbou na užití silniční sítě (vlakové nebo trajektové spojení), - dopravní informace pro kooperativní ITS (C-ITS)

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.




Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.