ČSN EN 16157-3 (018295)

Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 3: Situation Publication

Translate name

STANDARD published on 1.5.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price40.40 USD excl. VAT
40.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 16157-3
Classification mark: 018295
Catalog number: 507471
Publication date standards: 1.5.2019
SKU: NS-947104
The number of pages: 122
Approximate weight : 397 g (0.88 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN EN 16157-3 (018295):

Tento dokument stanoví a definuje prvky komponent podporujících výměnu a sdílené používání dat a informací v oblasti dopravního provozu a cestování. Prvky komponent obsahují rámec a kontext pro datové výměny, přístup k modelování dat, vlastní obsah dat, datovou strukturu a vztahy. Tento dokument se vztahuje na: - dopravní a cestovní informace, které se vztahují k silniční síti (mimoměstské a městské); - informace o veřejné dopravě, která je v přímé spojitosti s používáním silniční sítě (například silniční spojení vlakem nebo přívozem), - dopravní a cestovní informace v případě kooperatních ITS (C-ITS). Tento dokument stanoví specifikace pro výměnu dat mezi jakýmikoli dvěma instancemi těchto aktérů: - dopravní informační centra (TIC); - dopravní řídicí centra (TCC); - poskytovatelé služeb (SP). Tento dokument může být využitelný také jinými aktéry. Tento dokument pokrývá následující typy informačního obsahu: - informace o události v silniční dopravě - plánované i neplánované situace vyskytující se jak na silniční síti, tak v přilehlém okolí; - činnosti iniciované správcem; - data měření dopravního provozu, stavová data a data o době jízdy; - cestovní informace relevantní pro uživatele pozemních komunikací včetně informací o počasí a klimatických podmínkách; - informace o řízení dopravního provozu a instrukce vztahující se k užívání silniční sítě. Tato část EN 16157 stanoví struktury informací, vztahy, role, atributy a související datové typy potřebné pro publikování dopravní situace a cestovních informací v rámci DATEX II. Toto vše vytváří submodel DATEX II, zvaný publikace situace, který je součástí platformně nezávislého datového modelu DATEX II. Tato část však nezahrnuje prvky, které se vztahují k: - informacím o pozici, které jsou stanoveny v FprEN 16157-2; - společným informačním prvkům stanoveným v EN 16157-7

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.