ČSN EN 16247-4 (011505)

Energy audits - Part 4: TransportSTANDARD published on 1.12.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.70 USD excl. VAT
8.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 16247-4
Classification mark: 011505
Catalog number: 96492
Publication date standards: 1.12.2014
SKU: NS-147793
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 16247-4 (011505):

Tato evropská norma se používá ve spojení s normou EN 16247-1, Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky, kterou doplňuje. Uvádí dodatečné požadavky k normě EN 16247-1 a musí být uplatňována současně s ní. Postupy zde popsané se týkají různých druhů dopravy (silniční, železniční, námořní a letecké), stejně jako různého rozsahu (od místní k dálkové) a předmětu přepravy (zboží a osob)

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand