ČSN EN 16341 (010181)

Selection of standards and standard-like documents for defence products and services - Order of preferenceSTANDARD published on 1.12.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.10 USD excl. VAT
8.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 16341
Classification mark: 010181
Catalog number: 92027
Publication date standards: 1.12.2012
SKU: NS-147902
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Military engineering. Military affairs. Weapons

Annotation of standard text ČSN EN 16341 (010181):

Tento dokument platí pro poskytování, vývoj, užívání, modernizaci a vyřazování z užití u obranných výrobků a služeb v souladu s kapitolou II směrnice 2009/81/ES. Rovněž se týká opatření, jejichž cílem je udržení provozní připravenosti výrobků. Dokument poskytuje projektovým manažerům podporu při výběru a užití vhodných technických norem a normativních dokumentů

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand