ČSN EN 16341 (010181)

Selection of standards and standard-like documents for defence products and services - Order of preferenceSTANDARD published on 1.12.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.70 USD excl. VAT
7.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 16341
Classification mark: 010181
Catalog number: 92027
Publication date standards: 1.12.2012
SKU: NS-147902
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Military engineering. Military affairs. Weapons

Annotation of standard text ČSN EN 16341 (010181):

Tento dokument platí pro poskytování, vývoj, užívání, modernizaci a vyřazování z užití u obranných výrobků a služeb v souladu s kapitolou II směrnice 2009/81/ES. Rovněž se týká opatření, jejichž cílem je udržení provozní připravenosti výrobků. Dokument poskytuje projektovým manažerům podporu při výběru a užití vhodných technických norem a normativních dokumentů

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand