ČSN EN 16714-1 (015070)

Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 1: General principles

Translate name

STANDARD published on 1.2.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.70 USD excl. VAT
7.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 16714-1
Classification mark: 015070
Catalog number: 501743
Publication date standards: 1.2.2017
SKU: NS-674656
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 16714-1 (015070):

Tato evropská norma popisuje obecné postupy termografického nedestruktivního zkoušení. Termografické zkoušení se používá pro detekci a lokalizaci nehomogenit (např. trhlin, delaminací a vměstků) v různých materiálech (např. kompozitech, kovech a povlacích). Obvykle se používá tepelná stimulace. Výběr typu tepelné stimulace závisí na aplikaci (např. na druhu materiálu, geometrii zkoušeného objektu a typu vad, které mají být stanoveny). V této normě nejsou definována kritéria přípustnosti

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand