ČSN EN 17290 (015066)

Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for loss of thickness due to erosion and/or corrosion using the TOFD technique

Translate name

STANDARD published on 1.7.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 17290
Classification mark: 015066
Catalog number: 515056
Publication date standards: 1.7.2022
SKU: NS-1066140
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 17290 (015066):

Tento dokument specifikuje použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) při zkoušení kovů pro kvantifikaci úbytku tloušťky v důsledku eroze a/nebo koroze. Tento dokument platí pro všechny typy poškození v důsledku koroze a/nebo eroze, zejména ty, které jsou definovány v EN ISO 16809. Tento dokument platí pro nelegované nebo nízkolegované oceli. Platí pro součásti s jmenovitou tloušťkou >= 6 mm. Pro menší tloušťky se provádějí zkoušky proveditelnosti, aby se ověřila zkušební technika. U jiných materiálů jsou také nezbytné zkoušky proveditelnosti. Technika TOFD může být použita jako samostatná technika nebo v kombinaci s jinými nedestruktivními zkušebními technikami pro provozní zkoušení, aby se zjistil úbytek materiálu způsobený erozí a/nebo korozí. Tato technika je založena na analýze záznamů TOFD získaných pomocí odražených a/nebo difraktovaných ultrazvukových signálů. Tento dokument nespecifikuje stupně přípustnosti

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.




Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.