ČSN EN 17391 (015087)

Non-destructive testing - Acoustic emission testing - In-service acoustic emission monitoring of metallic pressure equipment and structures - General requirements

Translate name

STANDARD published on 1.1.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.00 USD excl. VAT
15.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 17391
Classification mark: 015087
Catalog number: 516235
Publication date standards: 1.1.2023
SKU: NS-1097881
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 17391 (015087):

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Monitorování akustické emise za provozu kovových tlakových zařízení a konstrukcí - Obecné požadavky Tento dokument specifikuje obecné požadavky na monitorování akustické emise (AE) za provozu. Týká se detekce, umístění a klasifikace zdrojů AE s aplikací na kovová tlaková zařízení a další konstrukce, jako jsou mosty, mostní lana, jeřáby, skladovací nádrže, potrubí, věže větrných turbín, námořní aplikace, konstrukce na moři. Monitorování může být periodické, dočasné nebo nepřetržité, na místě nebo dálkově řízené, pod dohledem nebo automatizované. Cílem monitorování AE je definovat oblasti, které jsou akusticky aktivní v důsledku poškození nebo vývoje defektů

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.