ČSN EN 17501 (015070)

Non-destructive testing - Thermographic testing - Active thermography with laser excitation

Translate name

STANDARD published on 1.2.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.10 USD excl. VAT
15.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 17501
Classification mark: 015070
Catalog number: 516296
Publication date standards: 1.2.2023
SKU: NS-1101316
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 17501 (015070):

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie s laserovým buzením Tento dokument specifikuje metodu a stanovuje pokyny pro nedestruktivní zkoušení při aktivní termografii s laserovou excitací. Aktivní termografie s laserovou excitací je hlavně použitelná, ale není omezena, na různé materiály (např. kompozity, kovy, keramika) a na: - detekce diskontinuit narušujících povrch, zejména trhliny; - efektivní detekce diskontinuit umístěných těsně pod povrchem nebo pod povlaky, která se rychle zmenšuje s hloubkou několika mm; - detekce nehomogenního spojení a delaminace, které jsou rovnoběžné se zkoumaným povrchem; - měření tepelných vlastností materiálu, jako je tepelná difuzivita; - měření tloušťky povlaku. Jsou zde specifikovány požadavky na zařízení, na ověřování systému, na stav povrchu zkoušeného objektu, podmínky skenování, pro záznam, zpracování a interpretaci výsledků. Tento dokument není určen pro definici kritérií přijatelnosti. Aktivní termografie s laserovou excitací může být aplikována v průmyslové výrobě i v údržbě a opravy (části vozidel, části motorů, elektrárny, letectví atd.)

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.