ČSN EN 17669 (011508)

Energy Performance Contracts - Minimum requirements

Translate name

STANDARD published on 1.2.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 17669
Classification mark: 011508
Catalog number: 518699
Publication date standards: 1.2.2024
SKU: NS-1164997
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Annotation of standard text ČSN EN 17669 (011508):

Tento dokument specifikuje minimální požadavky na smlouvy o energetických službách se zárukou (EPC). Dokument se zabývá více oblastmi těchto smluv: technickou, finanční a právní, a poskytuje společný rámec metod pro integraci minimálních požadavků na zvýšení energetické účinnosti. Zvyšování energetické účinnosti je jedním z pilířů energetického přechodu. Považuje se za jeden z nákladově nejefektivnějších způsobů řešení rostoucí poptávky po energii, zmírnění změny klimatu, energetické bezpečnosti a zvýšení konkurenceschopnosti

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.