ČSN EN 31010 (010352)

Risk management - Risk assessment techniquesSTANDARD published on 1.1.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.40 USD excl. VAT
24.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 31010
Classification mark: 010352
Catalog number: 87240
Publication date standards: 1.1.2011
SKU: NS-151503
The number of pages: 80
Approximate weight : 240 g (0.53 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Company organization and management in general

Annotation of standard text ČSN EN 31010 (010352):

Tato mezinárodní norma je podpůrnou normou pro normu ISO 31000 a je v ní poskytnut návod k volbě a aplikaci systematických technik pro posuzování rizik. Posuzování rizik prováděné v souladu s touto normou přispívá k ostatním činnostem managementu rizik. Je uvedena aplikace řady technik se specifickými odkazy na jiné mezinárodní normy, ve kterých je koncepce a aplikace technik popsána mnohem podrobněji. Tato norma není zamýšlena pro užití v rámci certifikace, předpisů a nařízení nebo pro smluvní použití. V této normě nejsou uvedena specifická kriteria pro zjištění potřeby analýzy rizik, ani není specifikován typ metody analýzy rizik, který je požadován pro určitou aplikaci. Tato norma neodkazuje na všechny techniky a vypuštění určité techniky z této normy neznamená, že technika není platná. Skutečnost, že je metoda aplikovatelná za určité situace, neznamená, že tato metoda má být nutně použita. POZNÁMKA - Tato norma se výslovně nezabývá bezpečností. Jedná se o generickou normu managementu rizik a jakékoli odkazy na bezpečnost jsou výhradně informativní povahy. Návod k uvedení bezpečnostních hledisek do norem IEC je formulován v pokynu ISO/IEC Pokyn 51

These changes apply to this standard:

ČSN EN 31010:2011/Z2 (010352) Change

Management rizik - Techniky posuzování rizik.

Change published on 1.8.2020

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand