ČSN EN 50566-ed.2 (367925)

Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body

Translate name

STANDARD published on 1.6.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.60 USD excl. VAT
7.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 50566-ed.2
Classification mark: 367925
Catalog number: 505254
Publication date standards: 1.6.2018
SKU: NS-848578
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Radiation measurementsMobile services in general

Annotation of standard text ČSN EN 50566-ed.2 (367925):

Tato norma výrobku platí pro bezdrátová komunikační zařízení používaná až do vzdálenosti 200 mm včetně od lidského těla, tj. pokud jsou držena v ruce nebo u obličeje, připevněná na tělo, kombinovaná s dalšími vyzařujícími nebo nevyzařujícími zařízeními nebo příslušenstvím (např. držák pro uchycení zařízení za opasek, kamera nebo doplněk Bluetooth) nebo všitá do oděvů. Příslušný kmitočtový rozsah je od 30 MHz do 6 GHz. Předmětem této normy je prokázání shody takových zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami, které se vztahují k vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím. V případě zařízení používaných v blízkosti těla nebo tváře je příslušnou normou výrobku EN 50360:2017 [1]. V případě zařízení o nízkém výkonu je příslušnou normou výrobku EN 50663:2017 [2]

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand