ČSN EN 55011-ed.4 (334225)

Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

Translate name

STANDARD published on 1.1.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.90 USD excl. VAT
22.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 55011-ed.4
Classification mark: 334225
Catalog number: 501478
Publication date standards: 1.1.2017
SKU: NS-672425
The number of pages: 84
Approximate weight : 283 g (0.62 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Emission

Annotation of standard text ČSN EN 55011-ed.4 (334225):

Tato norma platí pro průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz a pro domácí či podobná zařízení určená pro generování a/nebo místní používání vysokofrekvenční energie. Tato norma pokrývá požadavky na emisi v souvislosti s vysokofrekvenčním (RF) rušením v kmitočtovém rozsahu od 9 kHz do 400 GHz. Měření se musí provádět pouze v kmitočtových rozsazích, kde jsou v kapitole 6 specifikované mezní hodnoty. Pro vysokofrekvenční zařízení ISM ve smyslu definice obsažené v ITU Radio Regulations, viz definici 3.13, tato norma pokrývá emisní požadavky pro vysokofrekvenční rušení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz. Požadavky pro vysokofrekvenční ISM osvětlovací přístroje a UV zářiče pracující na kmitočtech uvnitř ISM pásem definovaných ITU Rádiových předpisech jsou v této normě obsaženy. Zařízení, na která se vztahují jiné emisní normy CISPR určené pro výrobek nebo skupinu výrobků, do rozsahu této normy nespadají

These changes apply to this standard:

ČSN EN 55011-ed.4:2017/A1 (334225) Change

Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření.

Change published on 1.9.2017

Selected format:
Czech -
Print design (8.60 USD)


Show all technical information.
8.60 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand