ČSN EN 60076-14 (351001)

Power transformers - Part 14: Liquid-immersed power transformers using high-temperature insulation materialsSTANDARD published on 1.6.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.50 USD excl. VAT
23.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 60076-14
Classification mark: 351001
Catalog number: 95288
Publication date standards: 1.6.2014
SKU: NS-155588
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Transformers. Reactors

Annotation of standard text ČSN EN 60076-14 (351001):

Tato část IEC 60076 normalizuje transformátory ponořené do kapaliny, které používají vysokoteplotní izolaci. Jako systém může pevná izolace obsahovat široký rozsah materiálů s rozdílnými stupni tepelné kvalifikace. Izolační a chladicí kapaliny jsou také značně rozdílné, od minerálních olejů k mnoha kapalinám, které rovněž budou mít velký rozsah tepelné způsobilosti. Vztahuje se na výkonové transformátory ponořené do oleje, které využívají buď vysokoteplotní izolaci, nebo kombinaci vysokoteplotní a konvenční izolace a pracují při teplotách nad konvenční limity. Vztahuje se na: - výkonové transformátory podle IEC 60076-1; - transformátory pro měniče podle souboru norem IEC 61378; - transformátory pro použití s větrnými turbínami v souladu s IEC 60076-16; - transformátory pro obloukové pece; - tlumivky podle IEC 60076-6. Tuto část IEC 60076 lze použít jako referenci při použití vysokoteplotních izolačních materiálů v jiných typech transformátorů a tlumivek

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand