ČSN EN 60695-6-1-ed.2 (345615)

Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke obscuration - General guidanceSTANDARD published on 1.2.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.80 USD excl. VAT
14.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 60695-6-1-ed.2
Classification mark: 345615
Catalog number: 75248
Publication date standards: 1.2.2006
SKU: NS-157889
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 60695-6-1-ed.2 (345615):

Tato část IEC 60695 podává informace o optickém měření ztemnění způsobeného kouřem, o všeobecných aspektech optických metod zkoušení kouře, o zvažování zkušebních metod, o vyjadřování výsledků zkoušek kouře a o významnosti výsledků optických měření kouře pro posouzení nebezpečí. Obsahuje definice základních termínů z této oblasti a v přílohách uvádí vztahy mezi viditelností a součinitelem extinkce kouře, jakož i mezi měrnou optickou hustotou, propustností a extinkční plochou. Elektrotechnické výrobky mohou zvyšovat požární nebezpečí uvolňováním kouře, který může způsobit zhoršení viditelnosti a/nebo dezorientaci, což by mohlo ztížit únik z budovy nebo boj s požárem. Vývin kouře a jeho optické vlastnosti lze měřit současně s jinými požárními charakteristikami, např. uvolněným teplem, šířením plamene a vytvářením toxických plynů a korozivních zplodin

These changes apply to this standard:

ČSN EN 60695-6-1-ed.2:2006/A1 (345615) Change

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod.

Change published on 1.5.2011

Selected format:
Czech -
Print design (9.40 USD)


Show all technical information.
9.40 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand