ČSN EN 60812 (010675)

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)STANDARD published on 1.1.2007


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price19.00 USD excl. VAT
19.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 60812
Classification mark: 010675
Catalog number: 77395
Publication date standards: 1.1.2007
SKU: NS-158489
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 60812 (010675):

V této mezinárodní normě je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) a je v ní uveden návod, jak se tyto analýzy mohou používat. K tomuto účelu jsou v ní popsány procedurální kroky nutné k provedení analýzy, jsou v ní stanoveny vhodné termíny, předpoklady, ukazatele kritičnosti a způsoby poruch, jakož i základní principy metody. Dále jsou v ní uvedeny příklady nezbytných pracovních listů nebo jiných tabulkových formulářů. Všechny obecné kvalitativní úvahy uvedené pro analýzu FMEA lze aplikovat na analýzu FMECA, která je rozšířením analýzy FMEA. Analýza FMEA je jednou ze základních technik analýzy spolehlivosti systémů.

These changes apply to this standard:

ČSN EN 60812:2007/Z2 (010675) Change

Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA).

Change published on 1.7.2019

Selected format:
Czech -
Print design (1.30 USD)


Show all technical information.
1.30 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand