ČSN EN 61000-4-11-ed.2 (333432)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity testsSTANDARD published on 1.3.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.80 USD excl. VAT
13.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61000-4-11-ed.2
Classification mark: 333432
Catalog number: 72031
Publication date standards: 1.3.2005
SKU: NS-159076
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Immunity

Annotation of standard text ČSN EN 61000-4-11-ed.2 (333432):

Tato část souboru definuje metody zkoušky odolnosti a rozsah doporučených zkušebních úrovní krátkodo-bých poklesů napětí, krátkých přerušení a pomalých změn napětí, pro elektrická a elektronická zařízení připojovaná do rozvodných sítí nízkého napětí. Tato norma platí pro elektrická a elektronická zařízení připojo-vaná do střídavých sítí 50 Hz nebo 60 Hz jejichž vstupní fázový proud není větší než 16 A. Předmětem této normy je vytvoření všeobecného doporučení pro vyhodnocování odolnosti elektrických a elektronických zařízení vystavených krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí

These changes apply to this standard:

ČSN EN 61000-4-11-ed.2:2005/A1 (333432) Change

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti.

Change published on 1.12.2017

Selected format:
Czech -
Print design (4.90 USD)


Show all technical information.
4.90 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand