Standard ČSN EN 61061-1-ed.2 1.5.2007 preview

ČSN EN 61061-1-ed.2 (346525)

Non-impregnated densified laminated wood for electrical purposes - Part 1: Definitions, designation and general requirementsSTANDARD published on 1.5.2007


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61061-1-ed.2
Classification mark: 346525
Catalog number: 78517
Publication date standards: 1.5.2007
SKU: NS-159317
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 61061-1-ed.2 (346525):

Norma obsahuje definice nutné pro porozumění všem třem částem souboru, značení jednotlivých typů materiálů a všeobecné požadavky na neimpregnované lisované dřevo pro elektrotechnické účely. Tato specifikace je určena pouze pro desky a kruhy o jmenovité tloušťce mezi 6 mm a 100 mm včetně. Materiály, které vyhovují této specifikaci, splňují stanovené úrovně vlastností. Volba materiálu uživatelem pro specifické aplikace by však měla být založena na skutečných požadavcích, nezbytných pro přiměřené vlastnosti v této aplikaci a neměla by vycházet pouze z této specifikace. Uživatel metod obsažených nebo odkazovaných v této specifikaci je zodpovědný za to, že budou používány bezpečně. Norma obsahuje národní přílohu NA, která uvádí český překlad obsažených termínů a definic.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand