ČSN EN 61063 (011672)

Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by steam turbines and driven machinerySTANDARD published on 1.6.1998


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.20 USD excl. VAT
9.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61063
Classification mark: 011672
Catalog number: 52433
Publication date standards: 1.6.1998
SKU: NS-159323
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise emitted by machines and equipment

Annotation of standard text ČSN EN 61063 (011672):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61063:1996. Evropská norma EN 61063:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1063:1991 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma se používá k měření hluku šířeného vzduchem, který je vyzařován sestavami složenými z parních turbin a jimi poháněných strojů, dále v tomto textu označované jako turbinová soustrojí. Tato soustrojí jsou všech velikostí bez omezení výkonu, když jsou vybavena příslušnými pomocnými zařízeními. Tato norma se používá pouze na ty části soustrojí turbiny (turbina, generátor a připojené součásti) nalézající se nad podlahou turbinové haly a uvnitř spojité, obklopující měřicí plochy zakončené na této podlaze. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Akustické prostředí, kapitolu 5 - Přístroje, kapitolu 6 - Montáž a provoz turbinového soustrojí, kapitolu 7 - Měření hladin akustického tlaku A, kapitolu 8 - Výpočet hladiny akustického tlaku n ploše a hladiny akustického výkonu, kapitolu 9 - Zaznamenané informace a kapitolu 10 - Informace uváděné v protokolu. Dále norma uvádí normativní Přílohy A a ZB. ČSN EN 61063 (01 1672) byla vydána v červnu 1998Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.