ČSN EN 61097-14 (367810)

Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 14: AIS Search And Rescue Transmitter (AIS-SART) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test resultsSTANDARD published on 1.11.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.50 USD excl. VAT
23.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61097-14
Classification mark: 367810
Catalog number: 87084
Publication date standards: 1.11.2010
SKU: NS-159448
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Navigation and control equipment

Annotation of standard text ČSN EN 61097-14 (367810):

Tato norma specifikuje minimální funkční požadavky, technické charakteristiky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek vysílačů pro pátrací a záchranné operace systému automatické identifikace (AIS), které mohou být umístěny na lodích jako lokalizační zařízení pro pátrání a záchranu, jak to vyžadují kapitoly III a IV Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), v platném znění. Norma bere v úvahu rozhodnutí IMO A.594(17) a je svázána s normou IEC 60945. Pokud se požadavky v této normě liší od IEC 60945, pak požadavky této části IEC 61097 mají přednost. Tato norma včleňuje relevantní části technických parametrů zahrnutých v rozhodnutí IMO MSC.246(83) a relevantní technické charakteristiky zahrnuté v doporučení ITU-R M.1371 a je spojena s IEC 61993-2 (Lodní AIS třídy A)

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand