Standard ČSN EN 61300-3-37 1.2.2006 preview

ČSN EN 61300-3-37 (359252)

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-37: Examinations and measurements - Endface angle of angle-polished optical fibresSTANDARD published on 1.2.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.80 USD excl. VAT
14.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61300-3-37
Classification mark: 359252
Catalog number: 75089
Publication date standards: 1.2.2006
SKU: NS-160269
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Fibre optic interconnecting devices

Annotation of standard text ČSN EN 61300-3-37 (359252):

Norma popisuje dvě interferometrické metody pro měření úhlu šikmo broušených čel optických vláken. Automatickou metodou (referenční) s přímou analýzou interferometrických zobrazení nebo manuální metodou s relativním úhlovým odečtem se zjišťuje osový úhel čela, rotační úhel klíčování a poloměr za-křivení plochého rovinného nebo sférického (konvexního) zakončení optického vlákna. Norma seznamuje s principy měření a uvádí detailní postupy, předepisuje potřebnou výbavu a uvádí údaje, které se musí pro toto měření stanovit. Normativní příloha ZA podává normativní odkazy na mezinárodní a evropské normy. Norma EN 61300-3-37 má 3 strany anglického textu a norma IEC 61300-3-37 má 27 stran anglic-kého a francouzského textu.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand