ČSN EN 61691-2 (013750)

Behavioural languages - Part 2: VHDL multilogic system for model interoperabilitySTANDARD published on 1.5.2002


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price2.50 USD excl. VAT
2.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61691-2
Classification mark: 013750
Catalog number: 64776
Publication date standards: 1.5.2002
SKU: NS-160845
The number of pages: 4
Approximate weight : 12 g (0.03 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Languages used in information technology

Annotation of standard text ČSN EN 61691-2 (013750):

Soubor mezinárodní normy EN 61692 poskytuje prostředky k návrhu objektu pomocí základní specifikace hardwaru v jazyku VHDL. Popisný jazyk hardwaru VHDL (Hardware Description Language) slouží pro velmi rychlé integrované obvody VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit). Používá se pro zpracování dokumentace, ověřování a syntézu velkých číslicových celků. Přesná definice jazyka VHDL je obsažena v Části 1: Referenční příručka jazyka VHDL. Jazyk slouží k návrhu hardwaru s přesně definovanými vstupy a výstupy a vykonává přesně stanovené funkce. Předmětem návrhu může být celý systém, podsystém, deska, čip, makrobuňka, logické hradlo nebo jakákoliv úroveň abstrakce mezi tím. Jazyk VHDL se může použít i k popisu konfigurace při sestavování navržených entit, aby tvořily celkový návrh. Tato část normy je založena dokumentu IEEE Std 1164:1993 - Víceúrovňový logický systém pro modely se vzájemnou operační součinností v jazyku VHDL. Ukazuje cestu k využití jazyku VHDL k popisu chování víceúrovňového logického systému

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand