ČSN EN 61691-2 (013750)

Behavioural languages - Part 2: VHDL multilogic system for model interoperabilitySTANDARD published on 1.5.2002


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price2.50 USD excl. VAT
2.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61691-2
Classification mark: 013750
Catalog number: 64776
Publication date standards: 1.5.2002
SKU: NS-160845
The number of pages: 4
Approximate weight : 12 g (0.03 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Languages used in information technology

Annotation of standard text ČSN EN 61691-2 (013750):

Soubor mezinárodní normy EN 61692 poskytuje prostředky k návrhu objektu pomocí základní specifikace hardwaru v jazyku VHDL. Popisný jazyk hardwaru VHDL (Hardware Description Language) slouží pro velmi rychlé integrované obvody VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit). Používá se pro zpracování dokumentace, ověřování a syntézu velkých číslicových celků. Přesná definice jazyka VHDL je obsažena v Části 1: Referenční příručka jazyka VHDL. Jazyk slouží k návrhu hardwaru s přesně definovanými vstupy a výstupy a vykonává přesně stanovené funkce. Předmětem návrhu může být celý systém, podsystém, deska, čip, makrobuňka, logické hradlo nebo jakákoliv úroveň abstrakce mezi tím. Jazyk VHDL se může použít i k popisu konfigurace při sestavování navržených entit, aby tvořily celkový návrh. Tato část normy je založena dokumentu IEEE Std 1164:1993 - Víceúrovňový logický systém pro modely se vzájemnou operační součinností v jazyku VHDL. Ukazuje cestu k využití jazyku VHDL k popisu chování víceúrovňového logického systému

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand