ČSN EN 62361-2 (335001)

Power systems management and associated information exchange - Interoperability in the long term - Part 2: End to end quality codes for supervisory control and data acquisition (SCADA)STANDARD published on 1.6.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.80 USD excl. VAT
18.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 62361-2
Classification mark: 335001
Catalog number: 95413
Publication date standards: 1.6.2014
SKU: NS-162078
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Telecontrol. TelemeteringNetworking

Annotation of standard text ČSN EN 62361-2 (335001):

Tato část IEC 62361 dokumentuje kódy kvality používané stávajícími normami IEC vzhledem k dispečerskému řízení a sběru dat (SCADA) v oblasti řízení elektrizační soustavy. Kódová kvality odečtů měřičů není předmětem této verze dokumentu. Stanovuje a dokumentuje mapování mezi těmito normami. Je dokumentována případná ztráta kvality informací, ke které může dojít během mapování. Je definován společný a jednotný seznam kódů kvality se sémantikou. Normy, které jsou řešeny v tomto dokumentu jsou: IEC 60870-5, IEC 60870-6, TASE.2, IEC 61850, IEC 61970, DAIS DA, OPC DA a OPC UA. Data, která jsou předmětem této části IEC 62361 jsou měření poskytovaná následujícími spoji, aplikacemi nebo rozhraními: " RTU, 61850 nebo OPC DA spoje do SCADA " Platnost přidaná estimací stavu " TASE.2 (ICCP) nebo TASE.1 (ELCOM) spoje mezi řídicími centry Servery, například SCADA, které poskytují OPC nebo DAIS DA data

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand