ČSN EN 62607-3-1 (012050)

Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 3-1: Luminescent nanomaterials - Quantum efficiency



STANDARD published on 1.1.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.60 USD excl. VAT
18.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 62607-3-1
Classification mark: 012050
Catalog number: 96507
Publication date standards: 1.1.2015
SKU: NS-162278
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Physics. Chemistry

Annotation of standard text ČSN EN 62607-3-1 (012050):

Tato norma popisuje postupy a opatření, jenž by měly být dodrženy pro zabezpečení opakovatelnosti měření kvantové účinnosti luminiscentních materiálů. Materiály, kterých se týká uvedená metoda, zahrnují nanoobjekty jako jsou kvantové tečky, nanofosforeskující částice, nanočástice, nanovlákna, nanokrystaly, nanodestičky a další materiály, které je obsahují. Tyto nanomateriály mohou být v tekutém stavu (například koloidální roztok kvantových teček) nebo tuhém stavu (například nanovlákna obsahující luminiscentní částice). Norma se týká jak získání relativních hodnot měřením luminiscentních materiálů v tekutém stavu, tak získání absolutních hodnot měřením nanomateriálů v jejich tekuté nebo tuhé formě

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.




Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.