ČSN EN 80000-14 (011300)

Quantities and units - Part 14: Telebiometrics related to human physiologySTANDARD published on 1.3.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price28.60 USD excl. VAT
28.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 80000-14
Classification mark: 011300
Catalog number: 85500
Publication date standards: 1.3.2010
The number of pages: 90
Approximate weight : 301 g (0.66 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quantities and units

Annotation of standard text ČSN EN 80000-14 (011300):

Tato Část ISO/IEC 80000 uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek z biotelemetrie související s lidskou fyziologií. Tato Část ISO/IEC 80000 zahrnuje veličiny a jednotky pro fyziologické nebo biologické charakteristiky nebo charakteristiky chování, které mohou poskytnout vstup nebo výstup k biotelemetrické identifikaci nebo ověření systémů (systémy rozeznávání), včetně všech známých detekcí nebo bezpečnostních prahů. Zahrnuje také veličiny a jednotky týkající se jevů vyvolaných na osobách použitím biotelemetrických zařízení. V této Části ISO/IEC 80000 jsou také specifikovány kódy a k nim přidružené grafické značky pro identifikaci typu biotelemetrického zařízení

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand