ČSN EN 80416-2 (013765)

Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 2: Form and use of arrowsSTANDARD published on 1.5.2002


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.00 USD excl. VAT
9.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 80416-2
Classification mark: 013765
Catalog number: 64721
Publication date standards: 1.5.2002
SKU: NS-162881
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Graphical symbols for use on specific equipment

Annotation of standard text ČSN EN 80416-2 (013765):

Norma 80416 se v několika částech zaměřuje na základní pravidla používaná k tvorbě grafických značek pro užití na předmětech, včetně tloušťky čar, tvaru a užití šipek, negačních prvků, a použití základního obrazce, které slouží jako návod pro kreslení značek na předmětech. Tato Část IEC 80416 určuje základní principy a proporce šipek, použitých pro označení různých prvků, sil, funkcí nebo rozměrů. Šipky v této Části definované se používají jako značky nebo jako prvky značek na předmětech pro široký rozsah účelů. U takových značek je konzistence v návrhu tříd (rodin) značek, používaných v jedné lokalitě nebo na podobném předmětu, důležitou záležitostí, stejně jako čitelnost při redukci značek na menší rozměry. Tato Část 80416 vznikla na podporu použití redukovaného počtu tvarů šipek jako prvků značek nebo značek samotných.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.