ČSN EN 80416-3 (013765)

Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 3: Guidelines for the application of graphical symbolsSTANDARD published on 1.7.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 80416-3
Classification mark: 013765
Catalog number: 67602
Publication date standards: 1.7.2003
SKU: NS-162883
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Graphical symbols for use on specific equipment

Annotation of standard text ČSN EN 80416-3 (013765):

Norma 80416 se v několika částech zaměřuje na základní pravidla používaná k tvorbě grafických značek pro užití na předmětech, včetně tloušťky čar, tvaru a užití šipek, negačních prvků, a použití základního obrazce, které slouží jako návod pro kreslení značek na předmětech. Pro aplikaci značek na předmětech byla vypracována IEC 80416-3, poskytující směrnice vyžadované v případech aplikace grafických značek na předmětech v souvislosti se specifickým kontextem, s podpůrnou dokumentací a v souvislosti s jinými mezinárodními normami.

These changes apply to this standard:

ČSN EN 80416-3:2003/A1 (013765) Change

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek.

Change published on 1.2.2012

Selected format:
Czech -
Print design (7.80 USD)


Show all technical information.
7.80 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.