ČSN EN 80416-3 (013765)

Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 3: Guidelines for the application of graphical symbolsSTANDARD published on 1.7.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.20 USD excl. VAT
9.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 80416-3
Classification mark: 013765
Catalog number: 67602
Publication date standards: 1.7.2003
SKU: NS-162883
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Graphical symbols for use on specific equipment

Annotation of standard text ČSN EN 80416-3 (013765):

Norma 80416 se v několika částech zaměřuje na základní pravidla používaná k tvorbě grafických značek pro užití na předmětech, včetně tloušťky čar, tvaru a užití šipek, negačních prvků, a použití základního obrazce, které slouží jako návod pro kreslení značek na předmětech. Pro aplikaci značek na předmětech byla vypracována IEC 80416-3, poskytující směrnice vyžadované v případech aplikace grafických značek na předmětech v souvislosti se specifickým kontextem, s podpůrnou dokumentací a v souvislosti s jinými mezinárodními normami.

These changes apply to this standard:

ČSN EN 80416-3:2003/A1 (013765) Change

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek.

Change published on 1.2.2012

Selected format:
Czech -
Print design (7.70 USD)


Show all technical information.
7.70 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand