Standard ČSN EN 82045-2 1.10.2005 preview

ČSN EN 82045-2 (013740)

Document management - Part 2: Metadata elements and information reference modelSTANDARD published on 1.10.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price54.40 USD excl. VAT
54.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 82045-2
Classification mark: 013740
Catalog number: 74100
Publication date standards: 1.10.2005
SKU: NS-162984
The number of pages: 224
Approximate weight : 703 g (1.55 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 82045-2 (013740):

Tato Část IEC 82045 uvádí informace (metadata) pro správu dokumentů po celou dobu jejich životnosti. Je založena na konceptech dokumentu a celkovém rámci stanoveném v IEC 82045-1. Poskytuje koncepci, umožňující ustavení vztahů z informačního modelu této normy k jakémukoliv jinému předmětu zájmu, který je k dispozici v rámci informačního modelu vně této normy. Přístup zvolený v této části IEC 82045 dovoluje pružným způsobem ustavit vztahy k předmětům zájmu pro systém správy dokumentů, který je k dispozici v externím informačním systému (například systém PDM - Product Data Management).

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.