ČSN EN 82079-1 (013782)

Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation - Part 1: General principles and detailed requirementsSTANDARD published on 1.5.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.50 USD excl. VAT
22.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 82079-1
Classification mark: 013782
Catalog number: 92670
Publication date standards: 1.5.2013
SKU: NS-162985
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 82079-1 (013782):

Tato část IEC 82079 uvádí obecné zásady a podrobné požadavky na návrh a formulaci všech typů návodů k použití, které budou nutné nebo užitečné pro produkty všeho druhu, sahající od plechovky barvy až po rozsáhlé nebo vysoce složité produkty, jako jsou velká průmyslová strojní zařízení, průmyslové celky nebo budovy realizované "na klíč". Tato část je určena pro všechny zúčastněné, kteří jsou zapojeni do přípravy návodů k použití, například pro dodavatele, autory technických publikací, technické ilustrátory, projektanty softwaru, překladatele, nebo další osoby, zabývající se tvorbou nebo návrhem takových návodů k použití; Tato část IEC 82079 nespecifikuje pevný rozsah dokumentace dodávané společně s produktem. Toto obvykle není možné, protože tato část mezinárodní normy musí být aplikovatelná pro všechny druhy produktů. Rozsah požadované dokumentace bude záviset na povaze produktu, jeho složitosti a dovednosti uživatelů

These changes apply to this standard:

ČSN EN 82079-1:2013/Z1 (013782) Change

Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky.

Change published on 1.10.2020

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.