ČSN EN IEC 61000-3-2-ed.5 (333432)

Electromagnetic compatibility (EMC) . Part 3-2: Limits . Limits for harmonic current emissions (equipment input current . 16 A per phase)

Translate name

STANDARD published on 1.8.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.30 USD excl. VAT
14.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN IEC 61000-3-2-ed.5
Classification mark: 333432
Catalog number: 508010
Publication date standards: 1.8.2019
SKU: NS-955229
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Emission

Annotation of standard text ČSN EN IEC 61000-3-2-ed.5 (333432):

Tato část souboru norem se zabývá omezením proudů harmonických injektovaných do veřejné napájecí sítě. Stanovuje meze harmonických složek vstupního proudu, které mohou být vytvářeny zařízením zkoušeným za stanovených podmínek. Tato část IEC 61000 se týká elektrických a elektronických zařízení se jmenovitým vstupním fázovým proudem až do 16 A včetně, u nichž se předpokládá připojení do veřejných distribučních sítí nízkého napětí. Zařízení pro obloukové svařování, které není profesionálním zařízením, se jmenovitým vstupním fázovým proudem do 16 A včetně, je v této normě zahrnuto. Zařízení pro obloukové svařování určené pro profesionální použití specifikované v IEC 60974-1 není v této normě zahrnuto a může být předmětem omezení instalace podle IEC 61000 3 12. Zkoušky podle této normy jsou typové zkoušky. Pro sítě se jmenovitými napětími menšími než, ale ne rovnými 220 V (fázový vodič - nulový vodič) nebyly meze zatím uvažovány

These changes apply to this standard:

ČSN EN IEC 61000-3-2-ed.5:2019/A1 (333432) Change

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A).

Change published on 1.9.2021

Selected format:
Czech -
Print design (13.80 USD)


Show all technical information.
13.80 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.