ČSN EN IEC 61124-ed.3 (010644)

Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity

Translate name

STANDARD published on 1.12.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.30 USD excl. VAT
25.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN IEC 61124-ed.3
Classification mark: 010644
Catalog number: 518325
Publication date standards: 1.12.2023
SKU: NS-1159478
The number of pages: 84
Approximate weight : 283 g (0.62 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN IEC 61124-ed.3 (010644):

Zkoušení bezporuchovosti zařízení je nedílnou součástí řízení spolehlivosti a kvality produktů. Ověřovací zkoušky bezporuchovosti jsou jedním ze základních druhů zdrojů dat pro předpověď spolehlivosti zařízení. Norma obsahuje řadu optimalizovaných zkušebních plánů, příslušných operativních charakteristik a grafů pro stanovení očekávané doby zkoušky do rozhodnutí. V normě jsou popsány postupy pro ověření, zda hodnoty základních ukazatelů bezporuchovosti (intenzity poruch, parametru proudu poruch, střední doby do poruchy a střední doby provozu mezi poruchami) zkoušeného výrobku odpovídají zadaným požadavkům. Norma je doplněna o řadu příkladů jejího použití v rozsáhlých přílohách. Nové vydání této normy obsahuje poměrně velký počet technických a redakčních změn a zpřesnění, zejména byla přepracována zkrácená postupná zkouška pro poměr pravděpodobností vyvinutá v poslední době, zkoušky byly významně zkráceny, byl rozšířen rozsah parametrů zkoušek, do zkušebních plánů byly začleněny různé poměry rizik, hodnoty očekávané kumulované doby zkoušky do rozhodnutí byly zpřesněny a jsou uváděny v příslušných oblastech a do normy byly doplněny směrnice pro rozšíření souboru zkoušek s použitím přesné interpolace

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.




Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.