ČSN EN IEC 62960 (010690)

Dependability reviews during the life cycle

Translate name

STANDARD published on 1.12.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.30 USD excl. VAT
23.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN IEC 62960
Classification mark: 010690
Catalog number: 511233
Publication date standards: 1.12.2020
SKU: NS-1011231
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality in generalElectrical engineering in general

Annotation of standard text ČSN EN IEC 62960 (010690):

V tomto dokumentu je uveden návod na metodiku přezkoumání pro spolehlivost z technického hlediska, jež je použitelná ve všech etapách životního cyklu systému. Její použití může zlepšit spolehlivost systému po celou dobu jeho životního cyklu pomocí spouštění vhodných zásahů ve vhodných časech s cílem zaměřit se na potenciální problémy spolehlivosti. Je zde uveden návod pro vývojové pracovníky, výrobce, uživatele a nezávislé posuzovatele z třetích stran, jako jsou například konzultační organizace. V tomto dokumentu je popsána metodika přezkoumání spolehlivosti soustředěná na: - ucelenost činností při přezkoumání napříč etapami životního cyklu a jejich dopadem na spolehlivost; - identifikaci zainteresovaných stran a jak toto ovlivňuje činnosti při přezkoumání spolehlivosti; - vztahy mezi různými typy přezkoumání; - postupy pro efektivní přezkoumání spolehlivosti; - příklady činností při přezkoumání spolehlivosti

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.