ČSN EN IEC 81346-1-ed.2 (013710)

Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules

Translate name

STANDARD published on 1.2.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price33.20 USD excl. VAT
33.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN IEC 81346-1-ed.2
Classification mark: 013710
Catalog number: 516271
Publication date standards: 1.2.2023
SKU: NS-1101382
The number of pages: 108
Approximate weight : 355 g (0.78 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN IEC 81346-1-ed.2 (013710):

Tato část mezinárodní normy IEC 81346, publikovaná společně IEC a ISO, stanovuje obecné zásady strukturování systémů včetně strukturování informací o systémech. Na základě těchto zásad jsou dána pravidla a návody na formulaci jednoznačných referenčních označení předmětů v libovolném systému. Referenční označení identifikuje předměty s cílem vytvoření a obnovení informace o předmětu a jeho příslušného komponentu při jeho realizaci. Referenční označení uvedené na komponentu je klíčem k vyhledání informace o předmětu v různých druzích dokumentů. Zásady jsou obecné a jsou aplikovatelné na všechna technická odvětví (například: strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, procesní inženýrství). Mohou být použity pro systémy založené na různých technologiích nebo pro systémy kombinující několik technologií. Tento dokument je také horizontální publikací určenou pro použití technickými výbory při přípravě publikací týkajících se referenčních označení v souladu se zásadami stanovenými v IEC Guide 108

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.