ČSN EN IEC 81346-2-ed.2 (013710)

Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations Part 2: Classification of objects and codes for classes

Translate name

STANDARD published on 1.7.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.80 USD excl. VAT
32.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN IEC 81346-2-ed.2
Classification mark: 013710
Catalog number: 512640
Publication date standards: 1.7.2021
SKU: NS-1028281
The number of pages: 94
Approximate weight : 313 g (0.69 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN IEC 81346-2-ed.2 (013710):

ed.3 Tato část IEC 81346 zavádí třídicí schémata s definovanými třídami předmětů a jejich přidruženými písmeny a je určena pro použití v referenčních označeních a pro označení obecných typů. Třídicí schémata jsou použitelná pro předměty ve všech technických oborech a ve všech odvětvích průmyslu. Tento dokument je horizontální publikací, která je rovněž určena technickým komisím při přípravě publikací týkajících se referenčních označení v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu IEC 108

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.