ČSN EN ISO 10209 (013101)

Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentationSTANDARD published on 1.3.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price47.50 USD excl. VAT
47.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10209
Classification mark: 013101
Catalog number: 94741
Publication date standards: 1.3.2015
SKU: NS-580815
The number of pages: 152
Approximate weight : 487 g (1.07 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10209 (013101):

Tato mezinárodní norma stanovuje a definuje pojmy používané v technické dokumentaci týkající se technických výkresů, definice výrobků a příslušná dokumentace ve všech oblastech použití. Tento slovník je založen na všech termínech uvedenými v normách ISO/TC 10 a dalších dokumentech, které jsou důležité pro technické dokumentaci výrobku bez ohledu na disciplínu. Termíny byly zařazeny do specifických oblastí použití. Nové termíny vyžadované ISO/TC 10 podvýbory a pracovními skupinami pro nové nebo revidované normy budou ve slovníku ratifikovány ISO/TC 10 týmem údržby a budou zahrnuty v budoucích změnách této mezinárodní normy

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand