strlen:23


ČSN EN ISO 10209 (013101)

Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentationSTANDARD published on 1.3.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price45.00 USD excl. VAT
45.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10209
Classification mark: 013101
Catalog number: 94741
Publication date standards: 1.3.2015
SKU: NS-580815
The number of pages: 152
Approximate weight : 487 g (1.07 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10209 (013101):

Tato mezinárodní norma stanovuje a definuje pojmy používané v technické dokumentaci týkající se technických výkresů, definice výrobků a příslušná dokumentace ve všech oblastech použití. Tento slovník je založen na všech termínech uvedenými v normách ISO/TC 10 a dalších dokumentech, které jsou důležité pro technické dokumentaci výrobku bez ohledu na disciplínu. Termíny byly zařazeny do specifických oblastí použití. Nové termíny vyžadované ISO/TC 10 podvýbory a pracovními skupinami pro nové nebo revidované normy budou ve slovníku ratifikovány ISO/TC 10 týmem údržby a budou zahrnuty v budoucích změnách této mezinárodní normy

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.