ČSN EN ISO 10209 (013101)

Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentationSTANDARD published on 1.3.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price48.50 USD excl. VAT
48.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10209
Classification mark: 013101
Catalog number: 94741
Publication date standards: 1.3.2015
SKU: NS-580815
The number of pages: 152
Approximate weight : 487 g (1.07 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10209 (013101):

Tato mezinárodní norma stanovuje a definuje pojmy používané v technické dokumentaci týkající se technických výkresů, definice výrobků a příslušná dokumentace ve všech oblastech použití. Tento slovník je založen na všech termínech uvedenými v normách ISO/TC 10 a dalších dokumentech, které jsou důležité pro technické dokumentaci výrobku bez ohledu na disciplínu. Termíny byly zařazeny do specifických oblastí použití. Nové termíny vyžadované ISO/TC 10 podvýbory a pracovními skupinami pro nové nebo revidované normy budou ve slovníku ratifikovány ISO/TC 10 týmem údržby a budou zahrnuty v budoucích změnách této mezinárodní normy

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand