ČSN EN ISO 10209 (013101)

Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation

Translate name

STANDARD published on 1.8.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price50.10 USD excl. VAT
50.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10209
Classification mark: 013101
Catalog number: 517129
Publication date standards: 1.8.2023
SKU: NS-1149287
The number of pages: 154
Approximate weight : 493 g (1.09 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10209 (013101):

Norma ČSN EN ISO 10209 stanovuje a definuje termíny používané v technické dokumentaci produktu, které se týkají technických výkresů, definice produktu a souvisící dokumentace ve všech oblastech použití. Termíny byly zařazeny podle specifických oblastí použití. Nové termíny vyžadované podvýbory a pracovními skupinami ISO/TC 10 pro nové nebo revidované normy budou schváleny týmem udržujícím slovník ISO/TC 10 a budou zavedeny v budoucích změnách této mezinárodní normy

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.