ČSN EN ISO 10801 (012014)

Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation method (ISO 10801:2010)STANDARD published on 1.6.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.90 USD excl. VAT
13.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10801
Classification mark: 012014
Catalog number: 88498
Publication date standards: 1.6.2011
SKU: NS-164238
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Physics. Chemistry

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10801 (012014):

Tato mezinárodní norma uvádí požadavky a doporučení pro tvorbu nanočástic kovů, které jsou ve formě aerosolu použitelné pro inhalační studie toxicity, odpařovací/kondenzační metodou. Použití je omezeno na kovy jako je zlato a stříbro, u kterých bylo prokázáno, že za užití metodiky, která je specifikována (podrobně v příloze A), se vytvářejí nanočástice použitelné pro testy inhalační toxicity

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand