ČSN EN ISO 10801 (012014)

Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation method (ISO 10801:2010)STANDARD published on 1.6.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10801
Classification mark: 012014
Catalog number: 88498
Publication date standards: 1.6.2011
SKU: NS-164238
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Physics. Chemistry

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10801 (012014):

Tato mezinárodní norma uvádí požadavky a doporučení pro tvorbu nanočástic kovů, které jsou ve formě aerosolu použitelné pro inhalační studie toxicity, odpařovací/kondenzační metodou. Použití je omezeno na kovy jako je zlato a stříbro, u kterých bylo prokázáno, že za užití metodiky, která je specifikována (podrobně v příloze A), se vytvářejí nanočástice použitelné pro testy inhalační toxicity

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.