ČSN EN ISO 10819 (011424)

Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the handSTANDARD published on 1.3.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.00 USD excl. VAT
15.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10819
Classification mark: 011424
Catalog number: 94980
Publication date standards: 1.3.2014
SKU: NS-164243
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10819 (011424):

Tato norma stanovuje metodu laboratorního měření, analýzu dat a uvádění činitele přenosu vibrací rukavicí s materiálem snižujícím vibrace, který pokrývá dlaň, prsty a palec ruky. Tato mezinárodní norma stanovuje činitel přenosu vibrací ve tvaru vibrací přenášených z rukojeti skrz rukavici na dlaň ruky v třetinooktávových pásmech se středními frekvencemi od 25 Hz do 1 250 Hz. Postup měření stanovený v této mezinárodní normě je možné použít také k měření činitele přenosu vibrací materiálem, který se vyhodnocuje pro použití k obložení rukojeti stroje nebo pro potenciální použití v rukavici. Výsledky této zkoušky však nelze použít k certifikování toho, že materiál použitý k obložení rukojeti vyhovuje požadavkům této mezinárodní normy pro klasifikování jako antivibrační obložení. Materiál zkoušený tímto způsobem může být později umístěn v rukavici. V takovém případě je třeba rukavici zkoušet v souladu s měřicím postupem uvedeným v této mezinárodní normě a k tomu, aby byla klasifikována jako antivibrační rukavice, je potřebné, aby splňovala provozní požadavky na snížení vibrací

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 10819:2014/A1 (011424) Change

Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky.

Change published on 1.10.2019

Selected format:
Czech -
Print design (8.00 USD)


Show all technical information.
8.00 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 10819:2014/A2 (011424) Change

Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky.

Change published on 1.5.2023

Selected format:
Czech -
Print design (8.00 USD)


Show all technical information.
8.00 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.