ČSN EN ISO 10893-10 (015061)

Non-destructive testing of steel tubes - Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfectionsSTANDARD published on 1.11.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.70 USD excl. VAT
9.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10893-10
Classification mark: 015061
Catalog number: 89510
Publication date standards: 1.11.2011
SKU: NS-164272
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10893-10 (015061):

Tato část ISO 10893 stanovuje automatické ultrazvukovými příčnými vlnami (běžně vyráběnými nebo technikou phase array) zkoušení bezešvých a svařovaných [kromě svařovaných pod tavidlem (SAW)] ocelových trubek v celém obvodu, pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 10893-10:2011/A1 (015061) Change

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí.

Change published on 1.1.2021

Selected format:
Czech -
Print design (5.20 USD)


Show all technical information.
5.20 USD


IN STOCK


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.