ČSN EN ISO 10893-3 (015061)

Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfectionsSTANDARD published on 1.11.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.10 USD excl. VAT
8.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10893-3
Classification mark: 015061
Catalog number: 89464
Publication date standards: 1.11.2011
SKU: NS-164276
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10893-3 (015061):

Tato část ISO 10893 stanovuje požadavky na automatické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek z feromagnetických ocelí po celém obvodu, s výjimkou trubek obloukově svařovaných pod tavidlem (SAW), pro zjišťování necelistvostí. Pokud není stanoveno jinak, používá se tato část především pro zjišťování podélných necelistvostí a pro zkoušení trubek o vnějším průměru 10 mm a větším. Může také používat ke zkoušení dutých profilů

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 10893-3:2011/A1 (015061) Change

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky.

Change published on 1.5.2020

Selected format:
Czech -
Print design (5.20 USD)


Show all technical information.
5.20 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 10893-3:2011/A2 (015061) Change

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky.

Change published on 1.12.2020

Selected format:
Czech -
Print design (5.20 USD)


Show all technical information.
5.20 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand