ČSN EN ISO 10893-3 (015061)

Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfectionsSTANDARD published on 1.11.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.60 USD excl. VAT
7.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10893-3
Classification mark: 015061
Catalog number: 89464
Publication date standards: 1.11.2011
SKU: NS-164276
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10893-3 (015061):

Tato část ISO 10893 stanovuje požadavky na automatické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek z feromagnetických ocelí po celém obvodu, s výjimkou trubek obloukově svařovaných pod tavidlem (SAW), pro zjišťování necelistvostí. Pokud není stanoveno jinak, používá se tato část především pro zjišťování podélných necelistvostí a pro zkoušení trubek o vnějším průměru 10 mm a větším. Může také používat ke zkoušení dutých profilů

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 10893-3:2011/A1 (015061) Change

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky.

Change published on 1.5.2020

Selected format:
Czech -
Print design (4.90 USD)


Show all technical information.
4.90 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 10893-3:2011/A2 (015061) Change

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky.

Change published on 1.12.2020

Selected format:
Czech -
Print design (4.90 USD)


Show all technical information.
4.90 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand