ČSN EN ISO 11200 (011618)

Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positionsSTANDARD published on 1.1.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.80 USD excl. VAT
17.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11200
Classification mark: 011618
Catalog number: 96604
Publication date standards: 1.1.2015
SKU: NS-164546
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise emitted by machines and equipment

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11200 (011618):

Tato mezinárodní norma je rámcová norma uvádějící základní soubor ISO 11201, ISO 11202, ISO 11203, ISO 11204 a ISO 11205 pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovištích obsluhy a dalších stanovených místech. Uvádí návod pro: - usnadnění tvorby zkušebních předpisů pro hluk; - poskytování fyzikálních výkladů této veličiny emise hluku v porovnání s dalšími veličinami hluku (viz 4.1 až 4.3); - porovnání různých měřicích metod poskytnutých souborem (viz tabulka 1); - usnadnění výběru nejvhodnější (nejvhodnějších) metody (metod) v typických situacích v praxi (kapitola 6). Tato mezinárodní norma je převážně založena na vývojových diagramech a tabulkách. Jsou popsány případové studie. Daný pokyn platí jen pro zvuk šířený vzduchem. Obecně je určen pro použití při zkoušení hluku a zejména pro přípravu zkušebních předpisů pro hluk. Normalizovaný zkušební předpis pro hluk je určený k výběru norem ze souboru ISO 11201, ISO 11202, ISO 11203, ISO 11204 a ISO 11205, které jsou nejvhodnější pro skupinu strojů, jež pokrývá, a které uvádějí podrobné požadavky na podmínky upevnění a provozní podmínky pro příslušnou skupinu jakož i umístění stanoviště (stanovišť) obsluhy a dalších stanovených míst, které jsou předepsány v těchto mezinárodních normách. Takto získané údaje lze použít pro deklarování a ověřování hladin emisního akustického tlaku tak, jak jsou například stanovena v ISO 4871.[3

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 11200:2015/A1 (011618) Change

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech.

Change published on 1.7.2020

Selected format:
Czech -
Print design (4.90 USD)


Show all technical information.
4.90 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand