ČSN EN ISO 11204 (011618)

Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental correctionsSTANDARD published on 1.12.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.60 USD excl. VAT
18.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11204
Classification mark: 011618
Catalog number: 87352
Publication date standards: 1.12.2010
SKU: NS-164557
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise emitted by machines and equipment

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11204 (011618):

Tato mezinárodní norma stanovuje metodu určování hladin emisního akustického tlaku strojů a zařízení na stanovišti obsluhy a na dalších stanovených místech v jakémkoliv prostředí, které splňuje určité požadavky na způsobilost. Stanoviště obsluhy je obsazeno obsluhou a smí být v otevřeném prostoru nebo v místnosti, ve které je zdroj provozován, nebo v kabině pevně spojené se zdrojem nebo v uzavřeném prostoru vzdáleném od zdroje. Jedno nebo více stanovených míst smí být umístěno v blízkosti stanoviště obsluhy, nebo v bezprostřední blízkosti stroje bez obsluhy. Tato místa jsou někdy nazývána místem dalších přítomných osob. Určují se hladiny emisního akustického tlaku vážené funkcí A. Je-li to požadováno, mohou být podle této mezinárodní normy určovány hladiny emisního akustického tlaku ve frekvenčních pásmech a hladiny špičkového emisního akustického tlaku C. POZNÁMKA 1 - Obsahy norem série 11200 až 11205 jsou shrnuty v ISO 11200. K vyloučení vlivu ostatních odrazivých povrchů, než plocha, na kterých je zkoušený zdroj umístěn, jsou dané metody pro určení korekce na lokální prostředí (omezené danou maximální hodnotou) použité na změřené hladiny akustického tlaku. Tato korekce je založena na hladině středního akustického tlaku na měřicí ploše, na hladině akustického tlaku měřené ve stanoveném místě a buď na korekci na prostředí, nebo ekvivalentní ploše pohlcování místnosti, ve které probíhá zkouška. Pomocí metody popsané v této mezinárodní normě se získají výsledky ve třídě přesnosti 2 (technická třída) nebo ve třídě přesnosti 3 (provozní třída). Provádí se korekce na hluk pozadí a, jak je popsáno výše, na akustické prostředí. Jsou dány pokyny pro montáž a provoz zkoušeného stroje a pro volbu poloh mikrofonů na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech. Účelem měření je umožnit porovnávání činnosti různých strojů nebo zařízení dané skupiny v určených podmínkách prostředí a za normalizovaných montážních a provozních podmínek. POZNÁMKA 2 - Získané údaje je přípustné rovněž použít pro deklarování a ověřování hladin emisního akustického tlaku, jak je stanoveno v ISO 4871.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.