ČSN EN ISO 11688-2 (011682)

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 2: Introduction to the physics of low-noise designSTANDARD published on 1.6.2002


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.20 USD excl. VAT
18.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11688-2
Classification mark: 011682
Catalog number: 64865
Publication date standards: 1.6.2002
SKU: NS-164827
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11688-2 (011682):

Norma poskytuje fyzikální základy pro pravidla a příklady navrhování zařízení s nízkým hlukem uvedeným v ČSN EN ISO 11688-1 a pomáhá při studiu rozsáhlé odborné literatury. Je určena projektantům strojů a zařízení stejně jako uživatelům a kupujícím strojů a orgánům v oblasti legislativy, dohledu a inspekce. Rovnice uvedené v této normě zlepší obecnou srozumitelnost snižování hluku. V mnoha případech umožňují srovnání různých verzí návrhu, nejsou však použitelné pro predikci absolutních hodnot emise hluku. Informace o vnitřních zdrojích zvuku, přenosových cestách a částech vyzařujících zvuk jsou základní pro snižování hluku strojů. Proto jsou v kapitolách 7 a 8 a v příloze A popsány měřicí a výpočetní metody vhodné pro získání těchto informací.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand