ČSN EN ISO 11690-1 (011680)

Acoustics - Recommended practice for design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategiesSTANDARD published on 1.4.1998


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.90 USD excl. VAT
14.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11690-1
Classification mark: 011680
Catalog number: 51770
Publication date standards: 1.4.1998
SKU: NS-164830
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11690-1 (011680):

Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11690-1:1996. Evropská norma EN ISO 11690-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11690-1:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato první část (ČSN EN) ISO 11690 nastiňuje strategii, kterou je potřebné aplikovat při řešení problémů hluku na stávajících nebo plánovaných pracovištích tím, že popisuje základní pojmy v oboru snižování hluku (snížení hluku, emise hluku, imise hluku a expozice hluku). Tuto normu lze užít pro všechny typy pracovišť a pro všechny typy zdrojů hluku, se kterými se setkáváme na pracovištích zahrnujících činnost lidí. Obsahuje důležité strategie, které je vhodné přijmout při nákupu nového stroje nebo zařízení. Tato část (ČSN EN) ISO 11690 pojednává pouze o slyšitelném zvuku. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zásady snižování hluku, kapitolu 5 - Hodnocení hlukové situace, kapitolu 6 - Zúčastněné strany, kapitolu 7 - Řešení problémů hluku na pracovištích, kapitolu 8 - Činnosti před nákup nového stroje, kapitolu 9 - Predikce hluku jako nástroj plánování, kapitolu 10 - Dlouhodobé programy snižování hluku. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A a ZA. Za pozornost v normě stojí důsledné rozlišování emisí a imisí hluku, což je také velmi názorně znázorněno graficky, resp. na obrázcích 1 a 2. Z tohoto hlediska stojí za pozornost tyto definice: čl.3.2.5 - Měřená hodnota emise hluku L: Buď hladina akustického výkonu A, nebo časově průměrovaná emisní hladina akustického tlaku A, nebo emisní špičková hladina akustického tlaku C, které jsou určovány měřením, měřené hodnoty mohou být určovány buď pro jednotlivý stroj, nebo jako průměrné pro řadu strojů, jsou vyjádřeny v decibelech a nejsou zaokrouhlovány, čl.3.2.6 - Deklarace emise hluku: Informace o hluku vyzařovaném strojem, kterou poskytuje výrobce nebo dodavatel v technické dokumentaci nebo jiné literatuře, a která se týká emisních hlukových hodnot, může mít buď formu jednočíselné deklarované hodnoty emise hluku, nebo dvoučíselné deklarované hodnoty emise hluku, čl.3.3.1 - Imise hluku na pracovním místě: Všechny hluky, které jsou - bez ohledu na to, zda je pracovník přítomen či nikoli - ve stanoveném časovém intervalu T v měřicím bodě (pracovní místo) v konkrétní situaci, tj. hluk přicházející od stroje, hluk přicházející z jiných zdrojů hluku a hluk odražený od stropu, stěn a jiného vybavení, a konečně čl.3.3.2 - Expozice hluku osoby: Všechny hluky, které přicházejí ve stanoveném časovém intervalu T v konkrétní situaci do sluchového orgánu pracovníka. ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) byla vydána v dubnu 1998

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand