ČSN EN ISO 11690-1 (011680)

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies

Translate name

STANDARD published on 1.6.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11690-1
Classification mark: 011680
Catalog number: 514905
Publication date standards: 1.6.2022
SKU: NS-1064154
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11690-1 (011680):

Tento dokument nastiňuje strategie, které je potřebné použít při řešení problémů s hlukem na stávajících nebo plánovaných pracovištích tím, že popisuje základní pojmy v oboru snižování hluku (snížení hluku, emise hluku, imise hluku a expozice hluku). Lze jej použít pro všechny typy pracovišť a pro všechny druhy zdrojů zvuku, se kterými se setkáme na pracovištích, včetně činností lidí. Obsahuje důležité strategie, které je vhodné přijmout při nákupu nového stroje nebo zařízení. Tento dokument pojednává pouze o slyšitelném zvuku

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.