ČSN EN ISO 11690-1 (011680)

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies

Translate name

STANDARD published on 1.6.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.00 USD excl. VAT
15.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11690-1
Classification mark: 011680
Catalog number: 514905
Publication date standards: 1.6.2022
SKU: NS-1064154
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11690-1 (011680):

Tento dokument nastiňuje strategie, které je potřebné použít při řešení problémů s hlukem na stávajících nebo plánovaných pracovištích tím, že popisuje základní pojmy v oboru snižování hluku (snížení hluku, emise hluku, imise hluku a expozice hluku). Lze jej použít pro všechny typy pracovišť a pro všechny druhy zdrojů zvuku, se kterými se setkáme na pracovištích, včetně činností lidí. Obsahuje důležité strategie, které je vhodné přijmout při nákupu nového stroje nebo zařízení. Tento dokument pojednává pouze o slyšitelném zvuku

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.