ČSN EN ISO 11690-2 (011680)

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 2: Noise control measures

Translate name

STANDARD published on 1.6.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.00 USD excl. VAT
15.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11690-2
Classification mark: 011680
Catalog number: 514906
Publication date standards: 1.6.2022
SKU: NS-1064155
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11690-2 (011680):

Tento dokument pojednává o technických hlediscích snižování hluku na pracovištích. Jsou uvedena různá technická opatření, jsou popsány související akustické veličiny, je pojednáno o velikosti snížení hluku a jsou naznačeny metody ověření. Tento dokument pojednává pouze o slyšitelném zvukuCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.