ČSN EN ISO 11691 (011666)

Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey methodSTANDARD published on 1.3.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11691
Classification mark: 011666
Catalog number: 85575
Publication date standards: 1.3.2010
SKU: NS-164833
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustics in building. Sound insulation

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11691 (011666):

Tato mezinárodní norma stanovuje laboratorní substituční metodu pro určování vložného útlumu bez proudění v potrubí, zejména absorpčních tlumičů kruhového a pravoúhlého průřezu i dalších částí systémů užívaných ve ventilačních a klimatizačních systémech. POZNÁMKA 1 - Laboratorní měřicí postup pro tlumiče s vloženým prouděním je popsán v ISO 7235. Tato mezinárodní norma je použitelná pro tlumiče u nichž výpočtová rychlost nepřekračuje 15 m/s. Protože metoda neuvažuje vlastní hluk vznikající prouděním, není tato mezinárodní norma použitelná pro tlumiče, u kterých tento typ hluku má zásadní vliv na hodnocení vlastností tlumiče. Vložný útlum, určený v souladu s touto mezinárodní normou v laboratoři, nemusí být vždy stejný s vložným útlumem, který se získá při praktické aplikaci. Rozdílná pole zvuku a proudění jsou příčinou rozdílných výsledků. Protože tato mezinárodní norma požaduje standardní potrubí, výsledky mohou zahrnovat vlivy bočního přenosu vibracemi potrubí, umožňuje toto uspořádání určení horního limitu vložného útlumu. POZNÁMKA 2 - ISO 7235 poskytuje metodu pro určení tohoto horního limitu. Tato mezinárodní norma je určena pro tlumiče s kruhovým průřezem o průměru od 80 mm do 2 000 mm nebo pro tlumiče s pravoúhlým průřezem se shodnou velikostí plochy průřezu

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand