ČSN EN ISO 11691 (011666)

Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method

Translate name

STANDARD published on 1.3.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11691
Classification mark: 011666
Catalog number: 514005
Publication date standards: 1.3.2022
SKU: NS-1050125
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustics in building. Sound insulation

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11691 (011666):

Tento dokument stanovuje laboratorní substituční metodu určování vložného útlumu bez proudění v potrubí, zejména absorpčních tlumičů kruhového a pravoúhlého průřezu, jakož i dalších prvků potrubí při použití ve větracích a klimatizačních systémech. POZNÁMKA - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče s vloženým prouděním jsou popsány v ISO 7235[5]. Tento dokument je použitelný pro tlumiče, u kterých výpočtová rychlost nepřekračuje 15 m/s. Poněvadž metoda nezahrnuje hluk vytvářený vlastním prouděním, není tento dokument vhodný ke zkouškám na tlumičích, u kterých má tento druh hluku zásadní význam při hodnocení činnosti tlumiče. Poněvadž většina tlumičů, zejména v kancelářích a obydlích, má výpočtové rychlosti pod 15 m/s, může být tento dokument často cenové výhodnější alternativou ISO 7235[5]. Vložný útlum určený v souladu s tímto dokumentem v laboratoři nemusí být nezbytně stejný jako vložný útlum získaný v praktické instalaci. Rozdílná zvuková pole a proudění v potrubí přinášejí rozdílné výsledky. V tomto dokumentu převažuje zvukové pole dané módy rovinné vlny. V důsledku použití měřicích potrubí pravidelného tvaru, mohou výsledky zahrnovat určitý boční přenos prostřednictvím vibrací konstrukce stěn potrubí, které stanovují horní mez vložného útlumu, kterou lze určit. Tento dokument je určen k použití pro tlumiče s kruhovým průřezem o průměrech od 80 mm do 2 000 mm nebo tlumiče s pravoúhlým průřezem se shodnou velikostí plochy průřezu

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.